Gintarė Girdzijauskienė

Advokatė

El. paštas: gintare@lawandkey.lt

Tel. nr.: +370 672 12326

Pagrindinės veiklos sritys:

 •  Šeimos teisė;
 •  Statybų teisė;
 •  Medicinos teisė.
 • Teisinė praktika nuo 2005 m.:
 •  Nuo 2009 m. advokatė;
 •  Nuo 2006 m. advokato padėjėja;
 •  Nuo 2005 m. teisininkė.
 • Teismo mediatorė
 •  Lietuvos advokatūra;
 •  Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija.
 • 2005 m. Vilniaus universitetas (teisės magistro kvalifikacinis laipsnis).
 • 2000 m. Kauno kolegija (aukštesnysis išsilavinimas).
 • Neringa, Šalčiuvienė;  Gintarė, Girdzijauskienė. Baudžiamojo proceso prievartos priemonių sampratų įvairovė ir taikymas Lietuvos baudžiamajame procese // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2012: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2012.;
 •  Neringa, Šalčiuvienė;  Gintarė, Girdzijauskienė. Laikino sulaikymo, kaip kitos procesinės prievartos priemonės, praktinio taikymo problematika // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2012: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2012.
 • Kauno kolegijos Europos Sąjungos teisės lektorė (2006 – 2011 m.);
 • Lektorė seminare tema „Autorinės teisės“ (2012 m.);
 • Lektorė seminarų cikle „Sutarčių teisės aktualijos” (2011 m.).