RUSSIAN — Vienas iš santuokos nutraukimo būdų yra bendru sutarimu, kuomet sutuoktiniai susitaria dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sudaro atitinkamą sutartį, kurią patvirtina teismas. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai sutuoktinis persigalvoja dėl sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų. Tokia situacija gali sukelti rimtų neigiamų padarinių. Būtent taip nutiko vienam klientui, kuriam pavyko padėti sėkmingai ir palankiai išspręsti šią problemą.
✔️ Klientas kreipėsi prašydamas atstovauti byloje, kurioje buvusi sutuoktinė paprašė teismo atnaujinti procesą ir panaikinti tam tikrus sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių punktus, susijusius su turto padalijimu. Toks reikalavimas teismui buvo grindžiamas tuo, jog ji dokumento turinio nesuprato, nors turėjo advokatę, vartojo vaistus, kurie slopino jos protinę veiklą, gulėjo ligoninėje, teismo sprendimą perskaitė beveik po 2 metų.
✔️ Pirmosios instancijos teismo sprendimas nemaloniai nustebino, nes buvusios sutuoktinės reikalavimas buvo tenkintas. Tai sąlygotų sunkias pasekmes atstovautam klientui, kadangi jis būtų netekęs priėjimo prie jam priklausančio pastato ir patirtų didelių išlaidų.
✅ Žinoma, toks teismo sprendimas buvo skundžiamas. Kvalifikuotai parengus apeliacinį skundą, pasiremiant aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuota praktika bei teisės mokslininkų darbais, pavyko įtikinti apeliacinės instancijos teismą. Pastarasis nutartyje nurodė, jog sutinka su apeliacinio skundo argumentais.
✔️ Kauno apygardos teismas priimtoje nutartyje pasisakė, jog pareiškėja nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių objektyvių duomenų apie tai, kad nesuvokė santuokinio turto pasidalijimo sutarties bei jos esmės, ji buvo atstovaujama advokatės, dėl kurios veiksmų niekur nesikreipė, sprendimo pati neskaitė eilę metų ir jo neskundė. Nors atskirasis skundas grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis, kad dėl pareiškėjos sveikatos būklės ji turėjo emocinių sveikatos problemų, byloje nėra pateikta duomenų, jog būtent sutuoktinių turto pasidalijimo sutarties sudarymo metu ar teismui tvirtinant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, apeliantė turėjo rimtų sveikatos problemų, trukdžiusių suvokti sutarčių pasirašymo pasekmes. Apeliacinės instancijos teismas dėl šios aplinkybės sprendžia, kad emocinis sukrėtimas iširus šeimai yra iš esmės daugumoje šeimų, todėl tai negali būti pagrindu (be aiškių papildomų medicininių įrodymų apie sunkią sveikatos būklę) naikinti santuokos nutraukimo metu išreikštą valią bei susitarimus dėl santuokos nutraukimo pasekmių – turto padalinimo ir kt. Taip pat teismas nurodė, jog gavusi teismo sprendimą, pareiškėja, kaip atsakingas, rūpestingas asmuo, įvertindama, kad teismo sprendimu yra nuspręsta dėl jos turtinių bei asmeninių neturtinių teisių ir pareigų, turėjo teisę ir pareigą jį perskaityti, esant neaiškumams kreiptis į kvalifikuotą teisininką dėl spendimo pagrįstumo ir, jei manė, kad jos teisės yra pažeistos, paduoti apeliacinį skundą dėl priimto sprendimo.
Taigi, byla buvo laimėta — apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priteisė atstovautam klientui visų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
✅ Kreipkitės dėl profesionalių teisinių paslaugų ir atstovavimo:
Advokatų profesinė bendrija Girdzijauskienė ir partneriai
???? advokate.girdzijauskiene@gmail.com
???? +370 672 12326; +370 37 210623