“Sveikata yra brangiausias turtas, o gydytojams keliami aukščiausi kompetencijos ir profesionalumo reikalavimai. Visgi kartais dėl vienokių ar kitokių priežasčių suteikiamos nekokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, o pacientams teisybės tenka ieškoti teismuose. „Nors žmonės vis dar bijo nerasti teisybės ir būti neišgirsti, tačiau pacientai savo teises gina vis dažniau, o gydymo įstaigos turi pasitempti. Ne tik gerinant suteikiamų paslaugų kokybę, bet ir teisiškai ir profesionaliai reglamentuojant veiklą“, – teigia advokatų kontoros „Konsus“ advokatė Neringa Šalčiuvienė.

Nukenčia abi pusės

Pasak advokatės, kiekvienas atvejis, susijęs su teiktų medicinos priežiūros paslaugų netinkamumu, yra labai savitas, paliečiantis tiek pacientą, tiek sveikatos priežiūros paslaugas teikusį medicinos specialistą. „Dėl netinkamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų pacientui neretai kyla labai skaudžių ir ilgalaikų pasekmių – dar labiau suluošinama sveikata, patiriami neigiami išgyvenimai, fizinės ir dvasinės paciento bei jo artimųjų kančios pakeičia likimą. Be to, daug įtampos patiria ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis asmuo, kurio veikla atsiduria po padidinamuoju stiklu. Būtent dėl to ir gydymo įstaigos, norėdamos išvengti problemų ateityje, daugiau dėmesio turėtų skirti teisiniam savo veiklos reglamentavimui“, – aiškina N. Šalčiuvienė.

Medicinos teisės ekspertė pabrėžia, kad svarbu žinoti, kokias teises turi pacientai ir kokių veiksmų imtis tam, kad bent iš dalies būtų atlyginta jų patirta turtinė ir neturinė žala dėl netinkamai (nekokybiškai) suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. įtvirtina, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Dėl klausimų, susijusių su pacientams atlygintina neturtinė ir/ar turtine žala (dėl netinkamai/nekokybiškai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų) aktualus Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Jis reglamentuoja, kokia tvarka vadovaujantis pacientai turi galimybę iš sveikatos priežiūrą teikiančios įstaigos reikalauti atlyginti patirtą žalą.

Tartis su ekspertais

„Pacientams siekiant inicijuoti teisminius procesus, susijusius su žalos atlyginimu dėl netinkamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, būtina laikytis nuoseklios skundų nagrinėjimo tvarkos. Taip pat pasinaudoti išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka – kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją. Be to, prieš inicijuojant bet kokius su žalos atlyginimo procesus, nepaprastai svarbu tinkamai susisteminti bei išanalizuoti medicininius dokumentus, susijusius su teiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tik atlikus sisteminę medicinos dokumentų analizę, galima daryti prielaidas dėl reikalavimo pacientui atlyginti jo patirtą žalą pagrįstumo“, – dėsto specialistė.

Lietuvoje kasmet teismuose vis daugėja civilinių bylų dėl klausimų, kylančių dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo. Tai reiškia, kad pacientai vis dažniau pradeda rūpintis savo teisių apsauga, siekti, kad jų patirtus emocinius išgyvenimus, sveikatos pablogėjimą ar netgi suluošinimą bent šiek tiek kompensuotų atlygintina neturtinė žala, būtų kompensuoti finansiniai netekimai.

Aiškus veiklos reglamentavimas

Pašnekovės nuomone, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios organizacijos turi rūpintis ne tik reikalingomis medicinos priemonėmis, bet ir gydytojų kompetencija, tobulėjimu, be to, kuo tiksliau ir aiškiau reglamentuoti veiklą: „Kiekvienas turime teisę į patirtos žalos atlyginimą dėl netinkamai (nekokybiškai) suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, tačiau neretai šia teise nesinaudojame. Toks požiūris nulemia sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų abejingumą medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimui, siekiui užtikrinti, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, savalaikės. Akcentuočiau, kad daugelis gydymo įstaigų vis dar neturi aiškios veiklą reglamentuojančios teisinės bazės, kuri užkirstų kelią nesusipratimams, o kokybiškos paslaugos tenkintų ir pacientus, ir gydytojus.“

Advokatė tikina, kad didėjantis dėl žalos atlyginimo besikreipiančių pacientų skaičius rodo žmonių pilietinį aktyvumą, tikėjimą, kad teisinėmis priemonėmis galima pasiekti rezultatų. Savo ruožtu sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, išanalizavusios situaciją su ekspertais, turėtų parengti teisinius dokumentus, kuriais vadovaujantis bus teikiamos kokybiškos paslaugos, o kritinių situacijų ir ginčų sumažėtų iki minimumo”.