Praktikos sritys

Medicinos teisė

Teikiame teisines konsultacijas ir paslaugas, susijusias su medicinos teisės klausimais ir su sveikatos priežiūros įstaigos veikla susijusiais klausimais.

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos, susijusios su medicinos teise:

  • Procesinių ir neprocesinių dokumentų rengimas dėl ginčų, kylančių dėl pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo

  • Atstovavimas pacientų sveikatai padarytos žalos komisijos posėdžiuose

  • Atstovavimas bendrosios kompetencijos teismų (visų instancijų) teismo posėdžiuose dėl ginčų, kylančių dėl pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo ir kt.