Praktikos sritys

Administracinė teisė

  • Kilus ginčui su valstybe, savivaldybe ar jos institucija, atstovaujame kliento interesus sudarydami individualią ginčo sprendimo strategiją

  • Rengiame profesionalius neprocesinius ir procesinius dokumentus

  • Vedame derybas su kompetentingomis institucijomis

  • Gindami kliento interesus atstovaujame visų institucijų ir specializuotuose teismuose.