Neringa Šalčiuvienė

Advokatė

El. paštas: neringa@lawandkey.lt

Tel. nr.: +370 699 24218

Pagrindinės veiklos sritys ir specializacijos:

 • Teisminiai ginčai
 • Šeimos teisė
 • Medicinos teisė

Teisinė praktika:

 • Nuo 2017-10-01 – Advokatė
 • Nuo 2011-09-16 – Advokato padėjėja
 • Nuo 2010-04-01 – Teisininkė

Nuo 2015 m. iki šios dienos lektorė Mykolo Romerio Universiteto Viešojo saugumo akademijoje

 • 2011 m. Mykolo Romerio universitetas Teisės fakultetas (teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
 • 2013 m. Mykolo Romerio universitetas Teisės fakultetas (teisės magistro kvalifikacinis laipsnis)
 • Neringa, Šalčiuvienė. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio įstatyminio apribojimo problematika // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (13) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (13). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2015, [t.] 13, p. 260-274.
 • Neringa, Šalčiuvienė. Transporto priemonės ridos suklastojimas – baudžiamosios atsakomybės taikymo probleminiai aspektai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016 [t.] 16, p. 220-234.
 • Neringa, Šalčiuvienė;  Gintarė, Girdzijauskienė. Baudžiamojo proceso prievartos priemonių sampratų įvairovė ir taikymas Lietuvos baudžiamajame procese // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2012: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2012.
 • Neringa, Šalčiuvienė;  Gintarė, Girdzijauskienė. Laikino sulaikymo, kaip kitos procesinės prievartos priemonės, praktinio taikymo problematika // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2012: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2012.
 • 2014-01-24 vesti mokymai Panevėžio miesto savivaldybės tarnautojams tema „Sutarčių teisė“.
 • 2014-01-27 vesti mokymai Panevėžio miesto savivaldybės tarnautojams tema „Sutarčių teisė“.
 • 2014-06-10 vesti mokymai Šilutės raj. Inkaklių mokyklos – daugiafunkcinio centro lankytojams vesti mokymai tema „Teisiniai aspektai kasdieniniame gyvenime“ (8 akademinės valandos).